Opakované komplexní vyšetření za účcelem zjištění zdravotního stavu (pro řidičský průkaz, zbrojní průkaz, vyšetření pro zaměstnavatele, samosplátce – lázně …) + vydání posudku  500 Kč
Komplexní vyšetření za účcelem zjištění zdravotního stavu – se zavedením nové dokumentace  750 Kč
Cílené vyšetření za účelem zjištění zdravotního stavu (např. pro ÚP, potravinářský průkaz, vyšetření k ŘP v 65, 68 letech věku a pak následně každé dva roky, …) + vydání posudku  250 Kč
Vypracování zprávy (např.pro pojišťovnu, bodové honocení pracovního úrazu …), výpis ze zdravotní dokumentace – dle délky zpracování za každých započtených 10 minut  250 Kč
Vyšetření okultního krvácení na žádost pacienta  200 Kč

Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění s cíleným vyšetřením za účelem zjištění zdravotního stavu (bez ceny očkovací látky)  170 Kč
Odběr krve ze žíly  75 Kč

Vydání posudku před nástupem ke studiu  50 Kč
Vystavení náhradního dokladu (při ztrátě – PN, očkovací průkaz, …)  50 Kč
Administrativní výkon (výpis ze zdravorní dokumentace – dle délky zpracování za každých započtených 10 minut)  50 Kč
Stanovení hladiny glukosy na žádost pacienta  100 Kč
Přednostní předpis léků (vystavení do druhého dne – bezplatné)  50 Kč
Kopie dokumentace – zpráv/ strana  2 Kč

S kompletním ceníkem je možno se seznámit před provedením hrazeného výkonu v ordinaci.